ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 9 (2020)

ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σκέψεις γιὰ τὸ ὑλικὸ τῶν σωστικῶν ἀνασκαφῶν

Σκέψεις γιὰ τὸ ὑλικὸ τῶν σωστικῶν ἀνασκαφῶν - PDF
5-6
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Μιὰ λησμονημένη ἐπιγραφή (Ἀρχ. Ἐφ. 1856, ἀρ. 2856)

Μιὰ λησμονημένη ἐπιγραφή (Ἀρχ. Ἐφ. 1856, ἀρ. 2856) - PDF
7-11
ROBIN WATERFIELD – ROBERT K. PITT

A New Gymnasiarchal Inscription from Lakonia

A New Gymnasiarchal Inscription from Lakonia - PDF
13-15
ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ

Θραῦσμα Ἀττικοῦ ψηφίσματος

Θραῦσμα Ἀττικοῦ ψηφίσματος - PDF
17-21
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ

Το ιερό του Αιακού στην επικράτεια της Φαλάσαρνας. Ένα σχόλιο στην επιγραφή SEG 50, 936

Το ιερό του Αιακού στην επικράτεια της Φαλάσαρνας. Ένα σχόλιο στην επιγραφή SEG 50, 936 - PDF
23-27
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

Επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επιγραφές της Ρόδου. Προσθήκη

Επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επιγραφές της Ρόδου. Προσθήκη - PDF
29-31
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Μία παλαιὰ καὶ μία νέα ἐπιγραφὴ  ἀπὸ τὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς

Μία παλαιὰ καὶ μία νέα ἐπιγραφὴ  ἀπὸ τὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς - PDF
33-37
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟY

Ὁ κατάλογος προξένων τῆς Ἀνάφης IG XII 3, 251

Ὁ κατάλογος προξένων τῆς Ἀνάφης IG XII 3, 251 - PDF
39-45
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εὐξένιππος Ἐθελοκράτους ἀνέθηκεν

Εὐξένιππος Ἐθελοκράτους ἀνέθηκεν - PDF
47-49
ROBERT PARKER

Did Xenokrateia Found a Sanctuary (IG I3 987)?

Did Xenokrateia Found a Sanctuary (IG I3 987)? - PDF
51-53
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (14ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (14ο τεῦχος) - PDF
55-63
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δύο ἀρχαϊκὲς ἐπιγραφὲς Πάρου

Δύο ἀρχαϊκὲς ἐπιγραφὲς Πάρου - PDF
65-70
ΕΥΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ

Θραύσμα ενεπιγράφου αγγείου από το Δεσποτικό Πάρου

Θραύσμα ενεπιγράφου αγγείου από το Δεσποτικό Πάρου - PDF
71-72
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐκ δευτέρας φροντίδος

Ἐκ δευτέρας φροντίδος - PDF
73-75
PETER LIDDEL

Timodemides’ Pinakion. Manchester Museum 42015

Timodemides’ Pinakion. Manchester Museum 42015 - PDF
77-80
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΤΣΑΡΔΑΚΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Τὸ ἱερὸ τῆς Δήμητρος στὴν πόλη τῆς Χίου. Νέα ἀρχαιολογικὰ καὶ ἐπιγραφικὰ τεκμήρια

Τὸ ἱερὸ τῆς Δήμητρος στὴν πόλη τῆς Χίου. Νέα ἀρχαιολογικὰ καὶ ἐπιγραφικὰ τεκμήρια  - PDF
81-88
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος

Ἐνεπίγραφη βάση ἀναθήματος - PDF
89-97
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (15ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (15ο τεῦχος) - PDF
99-102