ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 9 (2020)

ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σκέψεις γιὰ τὸ ὑλικὸ τῶν σωστικῶν ἀνασκαφῶν

Σκέψεις γιὰ τὸ ὑλικὸ τῶν σωστικῶν ἀνασκαφῶν - PDF
5-6
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Μιὰ λησμονημένη ἐπιγραφή (Ἀρχ. Ἐφ. 1856, ἀρ. 2856)

Μιὰ λησμονημένη ἐπιγραφή (Ἀρχ. Ἐφ. 1856, ἀρ. 2856) - PDF
7-11
ROBIN WATERFIELD – ROBERT K. PITT

A New Gymnasiarchal Inscription from Lakonia

A New Gymnasiarchal Inscription from Lakonia - PDF
13-15
ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ

Θραῦσμα Ἀττικοῦ ψηφίσματος

Θραῦσμα Ἀττικοῦ ψηφίσματος - PDF
17-21
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ

Το ιερό του Αιακού στην επικράτεια της Φαλάσαρνας. Ένα σχόλιο στην επιγραφή SEG 50, 936

Το ιερό του Αιακού στην επικράτεια της Φαλάσαρνας. Ένα σχόλιο στην επιγραφή SEG 50, 936 - PDF
23-27
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

Επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επιγραφές της Ρόδου. Προσθήκη

Επιτύμβιες παλαιοχριστιανικές επιγραφές της Ρόδου. Προσθήκη - PDF
29-31
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Μία παλαιὰ καὶ μία νέα ἐπιγραφὴ  ἀπὸ τὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς

Μία παλαιὰ καὶ μία νέα ἐπιγραφὴ  ἀπὸ τὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς - PDF
33-37
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟY

Ὁ κατάλογος προξένων τῆς Ἀνάφης IG XII 3, 251

Ὁ κατάλογος προξένων τῆς Ἀνάφης IG XII 3, 251 - PDF
39-45
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εὐξένιππος Ἐθελοκράτους ἀνέθηκεν

Εὐξένιππος Ἐθελοκράτους ἀνέθηκεν - PDF
47-49
ROBERT PARKER

Did Xenokrateia Found a Sanctuary (IG I3 987)?

Did Xenokrateia Found a Sanctuary (IG I3 987)? - PDF
51-53