ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 12 (2023)

ΜΑΡΚΟΣ Α. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ

Τιμητικὸ ψήφισμα ἀπὸ τὰ Κατάπολα Ἀμοργοῦ

Τιμητικὸ ψήφισμα ἀπὸ τὰ Κατάπολα Ἀμοργοῦ - PDF
5-12

Εἰς μνήμην Ἠλία Ἀ. Καπετανόπουλου (1929-2023)

Εἰς μνήμην Ἠλία Ἀ. Καπετανόπουλου (1929-2023) - PDF
13-14
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΣΣΙΑ

Ἀδημοσίευτο σημείωμα τοῦ Σ. Ἀ. Κουμανούδη γιὰ τὴν ἐπιγραφὴ IG II2 2660

Ἀδημοσίευτο σημείωμα τοῦ Σ. Ἀ. Κουμανούδη  γιὰ τὴν ἐπιγραφὴ IG II2 2660 - PDF
15-20
ΜΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ἐπιτύμβιες  ἐπιγραφὲς ἐκ Θήρας καὶ ἐπανεύρεση τῆς ἐπιγραφῆς IG XII 3, 434

Ἐπιτύμβιες  ἐπιγραφὲς ἐκ Θήρας καὶ ἐπανεύρεση τῆς ἐπιγραφῆς IG XII 3, 434 - PDF
21-36
ΓIANNHΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

Παρατηρήσεις σχετικά με το τρόπαιο του Σύλλα στη μάχη της Χαιρώνειας (86 π.Χ.)

Παρατηρήσεις σχετικά με το τρόπαιο του Σύλλα στη μάχη της Χαιρώνειας (86 π.Χ.) - PDF
37-46
ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σημείωμα περὶ ἐγχαράκτου ἐπιγραφῆς ἐκ Σάμου

Σημείωμα περὶ ἐγχαράκτου ἐπιγραφῆς ἐκ Σάμου - PDF
47-48
ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εἰς ὅρον Ἀρτέμιδος ἐκ Νάξου

Εἰς ὅρον Ἀρτέμιδος ἐκ Νάξου - PDF
49-52
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΥΛΗ

Παραμυθητικό ψήφισμα εξ Αμοργού

Παραμυθητικό ψήφισμα εξ Αμοργού - PDF
53-64
GIULIA NAFISSI

L’iscrizione funeraria attica IG II2 12092 ritrovata

L’iscrizione funeraria attica IG II2 12092 ritrovata - PDF
65-68
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ναξιακὰ σημειώματα

Ναξιακὰ σημειώματα - PDF
69-76
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

Παλαιοχριστιανική επιγραφή από το Αγαθονήσι

Παλαιοχριστιανική επιγραφή από το Αγαθονήσι - PDF
77-80
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

 ποδιάρθρωση το ρχαιολογικο Δελτίου

Ἡ ἀποδιάρθρωση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου - PDF
81-84
KEVIN CLINTON

Agora I 7538: A Banquet for the 'Majority'

Agora I 7538: A Banquet for the 'Majority' - PDF
85-104
ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιγραφὲς Πάρου

Ἐπιγραφὲς Πάρου - PDF
105-112