ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 10 (2021)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - PDF
1
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη καὶ ἡ ἐπίμονος διατριβή

Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη καὶ ἡ ἐπίμονος διατριβή - PDF
3-11

Εἰς μνήμην Κυριακοῦ Σ. Πιττάκη Ἀθηναίου (1798-1863) καὶ Ζήση Σωτηρίου Μακεδόνος (1799-1880), ἀγωνιστῶν τῆς ἐπαναστάσεως γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας

Εἰς μνήμην Κυριακοῦ Σ. Πιττάκη Ἀθηναίου (1798-1863) καὶ Ζήση Σωτηρίου Μακεδόνος (1799-1880), ἀγωνιστῶν τῆς ἐπαναστάσεως γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας - PDF
13-20
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μία πρώην λανθάνουσα ἐπιγραφὴ τῆς Μυτιλήνης

Μία πρώην λανθάνουσα ἐπιγραφὴ τῆς Μυτιλήνης - PDF
21-25
B. FORSÉN – Χ. Β. ΚΡΙΤΖΑΣ

Μια πρώιμη αφιερωματική επιγραφή στην Άρτεμη από την Αρκαδία

Μια πρώιμη αφιερωματική επιγραφή στην Άρτεμη από την Αρκαδία - PDF
27-34
ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Παρατηρήσεις στα επιτύμβια μνημεία μιας εξέχουσας οικογένειας Αιξωνέων

ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ Παρατηρήσεις στα επιτύμβια μνημεία μιας εξέχουσας οικογένειας Αιξωνέων - PDF
35-48
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ

Ἐπιτύμβιοι ὅροι ἀπὸ τὸ Ριζάρι τῆς Χίου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ Επιτύμβιοι όροι από το Ριζάρι της Χίου - PDF
49-64
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Συνθήκη Πτολεμαίου καὶ Λακεδαιμονίων. Ἀγγελία

Συνθήκη Πτολεμαίου καὶ Λακεδαιμονίων. Ἀγγελία - PDF
65-67
JOHN H. KROLL

Two Dikastic Pinakia

JOHN H. KROLL Two Dikastic Pinakia - PDF
69-72

Ronald S. Stroud, Leslie Threatte εἰς μνημόσυνον

Ronald S. Stroud, Leslie Threatte εἰς μνημόσυνον - PDF
73
ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Ἀντιφίλου

Ἀντιφίλου - PDF
75-76
JOHN S. TRAILL

Comments on Several New Inscriptions from the Athenian Agora and Panakton

Comments on Several New Inscriptions from the Athenian Agora and Panakton - PDF
77-79
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἀρχαϊκὸ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Kλεωνῶν

ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀρχαϊκὸ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Kλεωνῶν - PDF
81-86
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ

Μία επιτύμβια στήλη από τη Σαλαμίνα και ο Κυριακός Πιττάκης

Μία επιτύμβια στήλη από τη Σαλαμίνα και ο Κυριακός Πιττάκης - PDF
87-92
KAZUHIRO TAKEUCHI

Notes on the Decree of the Marathonian Tetrapolis (I.Rhamnous 402)

Notes on the Decree of the Marathonian Tetrapolis (I.Rhamnous 402) - PDF
93-95