ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 8 (2019)

KAZUHIRO TAKEUCHI

Two Attic Demarchs Revisited

Two Attic Demarchs Revisited - PDF
5-10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ

Ὁ οἶκος τοῦ τριηράρχου Ἀρχεδήμου καὶ ὁ δῆμος τῶν Αὐριδῶν: παρατηρήσεις σὲ ἕνα νέο ἀττικὸ ἐπιτύμβιο μνημεῖο

Ὁ οἶκος τοῦ τριηράρχου Ἀρχεδήμου καὶ ὁ δῆμος τῶν Αὐριδῶν: παρατηρήσεις σὲ ἕνα νέο ἀττικὸ ἐπιτύμβιο μνημεῖο - PDF
11-14
ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Μία χρυσῆ θριπήδεστος, ἕνα θριπήδεστον χρυσοῦν καὶ ἕνα χρυσὸ περίαπτο

Μία χρυσῆ θριπήδεστος, ἕνα θριπήδεστον χρυσοῦν καὶ ἕνα χρυσὸ περίαπτο - PDF
15-21
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἡ χρονολόγησις τῆς ἀναθηματικῆς ἐπιγραφῆς IG II³4, 1, 245

Ἡ χρονολόγησις τῆς ἀναθηματικῆς ἐπιγραφῆς IG II³ 4, 1, 245 - PDF
23-25
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟY

Εἰς ἀναθηματικὴν ἐπιγραφήν (IG II³ 4, 1, 54)

Εἰς ἀναθηματικὴν ἐπιγραφήν (IG II³ 4, 1, 54) - PDF
27-28
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Ἐπιτύμβιον Μιχαήλου Λύμπονα Ἀθηναίου (1615-1678)

Ἐπιτύμβιον Μιχαήλου Λύμπονα Ἀθηναίου (1615-1678) - PDF
29-32
NILS N. FISCHER – ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Η επανεύρεση του ψηφίσματος της Νικουριάς (IG XII 7, 506)

Η επανεύρεση του ψηφίσματος της Νικουριάς (IG XII 7, 506) - PDF
33-42
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΤΣΑΡΔΑΚΑ

Eνεπίγραφος επιτύμβιος όρος από τη Χίο

Eνεπίγραφος επιτύμβιος όρος από τη Χίο - PDF
43-44
AΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Πάρου

Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Πάρου - PDF
45-49
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Πάρου. Προσθήκη

Ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα Πάρου. Προσθήκη - PDF
51-52
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (11ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (11ο τεῦχος) - PDF
53-57
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΣΣΙΑ

Ἀττικὸς ἐπιτύμβιος κιονίσκος

Ἀττικὸς ἐπιτύμβιος κιονίσκος - PDF
59-60
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Οἰκίες τῶν παλαιῶν Ἀθηνῶν τῶν πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως χρόνων. Σημείωμα

Οἰκίες τῶν παλαιῶν Ἀθηνῶν τῶν πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως χρόνων. Σημείωμα - PDF
61-66
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Οἱ ἐπιγραφικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς περιηγήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας στὴν Ἀνάφη

Οἱ ἐπιγραφικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς περιηγήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας στὴν Ἀνάφη - PDF
67-74
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (12o τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (12o τεῦχος) - PDF
75-83
ΜΑΡΙΑ Σ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ἀδημοσίευτες ἐπιγραφὲς Λέσβου

Ἀδημοσίευτες ἐπιγραφὲς Λέσβου - PDF
85-95
ANNE VERSLOOT, CH. MERKOURI, V. SARRIS, G.J.M. VAN WIJNGAARDEN

‘Neither in contests (…) nor under arms’. An unknown inscription on Zakynthos

‘Neither in contests (…) nor under arms’. An unknown inscription on Zakynthos - PDF
97-104
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ

Τὸ Λεωκόρειον. Je crois que Leocoreion était dans l’endroit où est l’église de saint Philippe (Pittakys, L’ancienne Athènes 77)

Τὸ Λεωκόρειον. Je crois que Leocoreion était dans l’endroit où est l’église de saint Philippe (Pittakys, L’ancienne Athènes 77) - PDF
105-107
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (13ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (13ο τεῦχος) - PDF
109-119