ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 2 (2013)

ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (2o τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (2o τεῦχος) - PDF
5-9
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ

Ἡ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ΙG II2 2877 καὶ ἡ οἰκία τοῦ προξένου Giraud

Ἡ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ΙG II2 2877 καὶ ἡ οἰκία τοῦ προξένου Giraud  - PDF
11-16
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ἐπιγραφὲς  Πάρου

Ἐπιγραφὲς  Πάρου - PDF
17-26
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

Παλαιοχριστιανικὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸν Ἐλαιώνα τῶν Ἀθηνῶν

Παλαιοχριστιανικὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸν Ἐλαιώνα τῶν Ἀθηνῶν - PDF
27-31
ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Λατρεία Πανός και Νυμφών σε σπήλαιο της αρχαίας Φωκίδας στον Παρνασσό

Λατρεία Πανός και Νυμφών σε σπήλαιο της αρχαίας Φωκίδας στον Παρνασσό - PDF
33-40
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (3ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (3ο τεῦχος) - PDF
41-47
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ τῆς Σίφνου (ΙG ΧΙΙ 5, 484)

Ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ τῆς Σίφνου (ΙG ΧΙΙ 5, 484) - PDF
49-50
ΓΚΕΛΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Αδημοσίευτες ενσφράγιστες λαβές χιακών αμφορέων του Μουσείου της Χίου

Αδημοσίευτες ενσφράγιστες λαβές χιακών αμφορέων του Μουσείου της Χίου - PDF
51-60
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σιτηγέσιον. Μία νέα λέξη ἑνὸς παλαιοῦ ψηφίσματος

Σιτηγέσιον. Μία νέα λέξη ἑνὸς παλαιοῦ ψηφίσματος - PDF
61-63
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σιτηγέσιον. Προσθήκη

Σιτηγέσιον. Προσθήκη - PDF
65
NIKOLAY Ι. NIKOLAYEV

Νέα ανάγνωση της επιγραφής IosPE I2 161 από την Ολβία

Νέα ανάγνωση της επιγραφής IosPE I2 161 από την Ολβία - PDF
67-70
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ναξιακὰ ἐπιγραφικὰ σημειώματα

Ναξιακὰ ἐπιγραφικὰ σημειώματα - PDF
71-80
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιγραφικὰ σύμμεικτα

Ἐπιγραφικὰ σύμμεικτα - PDF
81-84
ΒΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιγραφικὰ χαράγματα ἀπὸ τὸ ἄντρον τῶν Λειβηθρίδων

Ἐπιγραφικὰ χαράγματα ἀπὸ τὸ ἄντρον τῶν Λειβηθρίδων - PDF
85-90
ΒΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἐπιγραφικὰ χαράγματα ἀπὸ τὸ ἄντρον τῶν Λειβηθρίδων. ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Ἐπιγραφικὰ χαράγματα ἀπὸ τὸ ἄντρον τῶν Λειβηθρίδων. ΠΡΟΣΘΗΚΗ - PDF
91-92
ΕΛΕΝΗ ΖΑΒΒΟΥ

Ἀναθηματικοὶ θρόνοι γερόντων

Ἀναθηματικοὶ θρόνοι γερόντων - PDF
93-104
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (4ο τεῦχος)

Παρατηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀττικὰ ψηφίσματα (4ο τεῦχος) - PDF
105-111
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΗ

Χορηγικὴ ἐπιγραφὴ Διονυσίων

Χορηγικὴ ἐπιγραφὴ Διονυσίων - PDF
113-114