ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 6 (2017)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΡΩΣΣΙΟΥ

Ἀπότμημα τιμητικοῦ ψηφίσματος ἀπὸ τὴ Βόρεια Κλιτὺ Ἀκροπόλεως

 

Περίληψη Άρθρου:

A Fragment of an Honorary Decree from the North Slope of the Acropolis (Summary)

In this article we offer the editio princeps of a fragment of a Hellenistic decree found out of context on the north slope of the Acropolis in 1999 (inv.no. ΒΚ 282). Amongst others, the unknown honorand must have helped Athenian diplomatic missions on several occasions (L. 7: πρεσβείαις; L. 8: συναγωνιστὴς ἐκτενής). Other noteworthy features include the term ἀρχεῖα (L. 4), probably magistrates, and a reference to an unidentifiable κοινὸν in L. 3. Our  identification of the mason with S. Tracy’s “Cutter of IG II2 912” allows us to assign BK 282 a date between 226/5 and 190 B.C.

 

Ἀπότμημα τιμητικοῦ ψηφίσματος ἀπὸ τὴ Βόρεια Κλιτὺ Ἀκροπόλεως - PDF
Σελ.: 89-94