ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 5 (2016)

ARIS TSARAVOPOULOS

Two more inscribed nails from Korone, Porto Rafti                                                           (Did Persian soldiers really come to Attica in 267-262 BC?)

 

Περίληψη Άρθρου:

Άρης Τσαραβόπουλος, Δύο άλλα ενεπίγραφα καρφιά από την Κορώνη, Πόρτο Ράφτη

(Ήρθαν πραγματικά Πέρσες στρατιώτες στην Αττική το 267-262 π.Χ.;)

 

Δημοσιεύονται[1] δύο ακόμα ήλοι από την ομάδα των πλατυκέφαλων καρφιών με εσωτερική επιγραφή που ανακαλύφθηκαν με την ανασκαφή του 1960 στην Κορώνη της Αττικής (ΗΟΡΟΣ 22-25, 187-198, Hesperia 31, 26-60). Το πρώτο, δυσανάγνωστο (εικ. 1-3), φαίνεται ότι ανήκει στην ομάδα των ήλων με το όνομα του Βασιλέως Πτολεμαίου, ενώ το δεύτερο (εικ. 4-7), εξαιρετικά διατηρημένο φέρει την επιγραφή: ΦΡΑCΙΤΩΝ Γ (ή Λ). Οι δύο δυνατότητες ερμηνείας είναι:

1. Κύριο όνομα: Φρασίτων – Φρασίτωνος με προβληματικό το τελευταίο γράμμα της επιγραφής Γ, ή Λ.

2. Όνομα σε γενική πληθυντικού στρατιωτικής μονάδας: Φρασιτῶν, όπου το τελικό Γ θα είναι ο αριθμός υποομάδας της μονάδας. Η ερμηνεία που προτείνεται για το άγνωστο έως τώρα όνομα είναι ο αναγραμματισμός (συνήθης στην ελληνική γλώσσα) των δύο γραμμάτων, του δεύτερου με το τρίτο: Φρασιτῶν = Φαρσιτῶν (= Παρσιτῶν)· η ονομασία αυτή του «εθνικού» στρατιωτικού σώματος των Περσών, το οποίο συμμετείχε στο στρατό του Πτολεμαϊκού κράτους, προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αποτελείτο αμιγώς από Πέρσες.
[1]. Ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου θεωρεί ότι το θέμα, αν και παρουσιάζει ευρήματα που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, αλλά είναι αιγυπτιακής (Πτολεμαϊκής) προέλευσης, πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό στους συναδέλφους αρχαιολόγους που εργάζονται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, για τους οποίους η Ελληνική γλώσσα δεν είναι προσιτή και γι᾽ αυτό προτίμησε τη δημοσίευση στην Αγγλική.

 

Two more inscribed nails from Korone, Porto Rafti (Did Persian soldiers really come to Attica in 267-262 BC?) - PDF
Σελ.: 43-48