ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ

Ήλεκτρονικό περιοδικό αρχαίας έλληνικης έπιγραφικής, τοπογραφίας καί ιστορίας

Τεύχος - Περιεχόμενα

PDF

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 11 (2022)

KEVIN CLINTON

The Reunion of the Athenian Asty with the Piraeus, 280-279 B.C.

KEVIN CLINTON The Reunion of the Athenian Asty with the Piraeus, 280-279 B.C. - PDF
7-16
MARTIM AIRES HORTA – ELIE PIETTE – KEVIN WORAM

Rediscovering IG XII 5, 392

Rediscovering IG XII 5, 392 - PDF
17-19
MEΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Μία επιγραφή από τον Μαραθώνα

Μία επιγραφή από τον Μαραθώνα - PDF
21-25
MICHAEL ZELLMANN-ROHRER

Arabian Onomastics at Athens

Arabian Onomastics at Athens - PDF
27-29
SÉBASTIEN BARBARA

Une inscription funéraire des environs de Langada (Amorgos)

Une inscription funéraire des environs de Langada (Amorgos) - PDF
31-33
ANGELOS BOUFALIS

A New Case of Compensatory Doubling of Votive Offerings from Methone, Pieria

A New Case of Compensatory Doubling of Votive Offerings from Methone, Pieria - PDF
35-41
ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἡ μετατροπὴ πέντε κρατικῶν Μουσείων σὲ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου Δικαίου καὶ τὸ Μουσεῖο τῆς Λυκoσούρας

Ἡ μετατροπὴ πέντε κρατικῶν Μουσείων  σὲ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου Δικαίου καὶ τὸ Μουσεῖο τῆς Λυκoσούρας - PDF
43-48
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΛΛΗΣ

Σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τριῶν ἀττικῶν ἐπιτυμβίων τῆς συλλογῆς τοῦ Karl Peter von Heidenstam

Σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση τριῶν ἀττικῶν ἐπιτυμβίων  τῆς συλλογῆς τοῦ Karl Peter von Heidenstam - PDF
49-55
AΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ὀλίγα προκαταρκτικὰ σχόλια ἐπὶ τοῦ νόμου τοῦ Ἐπικράτους

Ὀλίγα προκαταρκτικὰ σχόλια ἐπὶ τοῦ νόμου τοῦ Ἐπικράτους - PDF
57-66
ΜΕΛΠΩ Ι. ΠΩΛΟΓΙΩΡΓΗ

Ο δίσκος του Δικαίου από το Ζούμπερι Αττικής και άλλοι λίθινοι δίσκοι

Πωλογιώργη Μέλπω «Ο δίσκος του Δικαίου από το Ζούμπερι Αττικής και άλλοι λίθινοι δίσκοι» - PDF
67-78
PETER LIDDEL

Greek Inscriptions in Ireland Part I: A funerary monument rediscovered in Belfast (IG XII 6, 2, 762)

Greek Inscriptions in Ireland Part I:  A funerary monument rediscovered in Belfast (IG XII 6, 2, 762) - PDF
79-84
ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ

Τὸ χρονικὸ τῆς εὕρεσης καὶ τῶν πρώτων δημοσιεύσεων τοῦ διαγράμματος τῶν Μυστηρίων τῆς Ἀνδανίας

Τὸ χρονικὸ τῆς εὕρεσης καὶ τῶν πρώτων δημοσιεύσεων τοῦ διαγράμματος τῶν Μυστηρίων τῆς Ἀνδανίας - PDF
85-93
ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εἰς μνήμην ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΠΙΚΟΥΛΑ (1956-2022)

Εἰς μνήμην ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤ. ΠΙΚΟΥΛΑ (1956-2022) - PDF
95-97
ΑΓΓΕΛΟY Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Δοφῖτις

Δοφῖτις - PDF
99-103